Úvodní strana

česky | english                      In Europe: 

Společnost > Rozsah činnosti

Rozsah činnosti

Elektroinstalace

Zajišťujeme kompletní elektroinstalační práce, včetně projekce, revizí, přihlášek apod. Máme zkušenosti z výstavby velkých technologických celků, stejně jako z výstavby obchodních center.


Měření a regulace

Služby zajišťujeme od zpracování projektové dokumentace, přes dodávky, montáže, uvedení do provozu až k servisu na zařízení. Soustředíme se především na technologie plynových kotelen, parních a teplovodních výměníkových stanic, dále na vzduchotechnická zařízení, chladící zařízení a podobně. Z bohatého sortimentu řídící techniky se specializujeme hlavně na výrobky švýcarské firmy SAUTER. Tento systém dodáváme včetně softwarového vybavení podcentrál. V případě větších celků dodáváme centrální řídící pracoviště tvořené osobním počítačem IBM-PC kompatibilním se speciálním software DIRIGO, který umožňuje vizualizaci řízeného procesu nejčastěji ve formě technologického schématu zařízení. Vybudování centrálního řídícího pracoviště umožní okamžitý přehled o funkci sledovaného zařízení, ovládání zařízení, ruční zásahy do činnosti zařízení, dálkové nastavování parametrů regulací, zaznamenávání historie systému na pevný disk počítače a na tiskárnu a podobně. Za zmínku též stojí naše servisní pracoviště v Českých Budějovicích, které umožňuje pomocí telefonní linky vzdálené připojení Vašeho PC se software DIRIGO a okamžitý odborný zásah do řídícího systému a to bez nutnosti výjezdu našeho servisního pracovníka.


Elektrická požární signalizace

Dalším z nosných programů naší společnosti je obor elektrické požární signalizace (EPS). Pro naše klienty zabezpečujeme ochranu objektů systémy Zettler, Esser, Lites, Schrack. Naše firma vlastní oprávnění k projekci, montáži a revizím těchto systémů. Nabízíme zhotovení pravidelných prohlídek a revizí zařízení. Námi montovaná zařízení následně připojujeme na pulty centrální ochrany objektů, aby byla zajištěna ochrana majetku po celých 24 hod. denně, 365 dní v roce.


Elektrická zabezpečovací signalizace

Společnost KLS ELEKTRO zajišťuje návrhy a montáže uvedeného zařízení a prvků v plné šíři. Součástí naší nabídky jsou ústředny, klávesnice a náhradní díly k ústřednám, detektory pro vnitřní i vnější prostředí, duální detektory, detektory tříštění skla, detektory kouře, teploty a zaplavení, nástrahové prostředky pro skrytou montáž, komunikátory, sirény a další komponenty v oblasti EZS. Ze zařízení EZS instalujeme zejména zařízení DSC, GALAXY, POWER, ARITECH a ESSER. Při instalaci uvedených zařízení zajišťujeme připojení objektů na pult centrální ochrany POLICIE ČR, soukromých bezpečnostních agentur nebo dle přání zákazníka. Způsoby a možnosti připojení na PCO jsou řešeny vždy dle možností v místě instalace.


Zařízení průmyslové televize (CCTV)

Další část ze sestavy zařízení pro ostrahu objektů je tvořena ze zařízení průmyslové televize. Je to zařízení kamerových a monitorovacích systémů a sestává se z kamer, multiplexerů, monitorů a dalších komponentů, např. pro dlouhodobé nahrávání činností na sledovaných místech. Systémy se využívají nejen pro doplnění zařízení EZS, ale i jako zařízení pro kontrolu výrobních linek a jiných procesů. Navrhované systémy jsou složeny z komponentů předních světových výrobců ( Bosch, SONY, PANASONIC, , GRUNDIG apod. ). Systémy jsou navrhovány vždy dle místních podmínek,požadavků zákazníka a způsobu provozu.


Přístupové systémy

Systémy slouží k blokování přístupu osob do jednotlivých prostor. Patří sem el. zámky ovládané elektronicky přes čárové kódy, Dallas čipy apod. Do tohoto oboru patří také kontrola pochůzky strážní služby, kdy jejich pochůzka je kontrolována pomocí snímačů rozmístěných po objektu. Tyto jsou vyhodnocovány přes PC, kde lze zpětně zjistit v kolik hodin a na jakém místě se strážní služba pohybuje.


Telekomunikační zařízení

Jedním z hlavních oborů naší společnosti je i výstavba telekomunikačních zařízení. Tyto dodáváme pro zákazníky " na klíč ", tzn. že dodávka je včetně tel. ústředny, kabeláže , dodávky telefonních aparátů. Z nabízených tel. ústředen je možno uvést telefonní ústředny Siemens, Alcatel, Panasonic, Ateus. Pro montáž a software ústředen máme vyškoleny techniky přímo u výrobců těchto ústředen. Servis těchto ústředen je zajištěn dálkově pomocí modemové linky.


Ozvučení

Dalším z oborů, kde naše firma může nabídnout komplexní služby od projektu po realizaci včetně veškerých dodávek je ozvučení. Jedná se o ozvučení větších ploch, např. markety, nebo výrobní prostory. Při dodávkách spolupracujeme především s firmou Philips, od které dodáváme ozvučovací ústředny, zesilovače, mikrofony i reproduktory. V případě požadavku můžeme nabídnout návrh ozvučovacího zařízení pro daný objekt.       Copyright 2005 © KLS Elektro, spol. s r.o.